Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Ochrana osôb a majetku - Bezpečnostný manažment (8.3.1)

Kód odboru
8.3.1
Názov odboru
Ochrana osôb a majetku - Bezpečnostný manažment
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
akreditované bakalárske štúdium s možnosťou pokračovať v inžinierskom stupni (aj v eternej forme štúdia)

Tento odbor ponúka:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ulica 1. mája 32, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
18.7.2019 - Deň otvorených dverí
15.8.2019 - Deň otvorených dverí
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.