Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Spoločné stravovanie (6421 L)

Kód odboru
6421 L
Názov odboru
Spoločné stravovanie
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Výučný list
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok
Scota Viatora 8, Ružomberok

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.