Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Strojárska výroba (2478 F)

Kód odboru
2478 F
Názov odboru
Strojárska výroba
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
Nie
Určené pre
Chlapci
Poznámky
Poskytuje možnosť žiakom zo základných škôl, ktorí majú rôzne problémy a nedokážu ukončiť základnú školu, priestor na jej zvládnutie. Obrovskou výhodou pri tejto forme štúdia je i to, že žiaci môžu absolvovať Kurz na doplnenie základného vzdelania.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
15.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.