Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor stavebná výroba (3686 0 00)

Kód odboru
3686 0 00
Názov odboru
stavebná výroba
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Určené pre
Chlapca
Poznámky
Úspešné ukončenie aspoň 6. ročníka základnej školy po deviatich rokoch školskej dochádzky. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:v stavebných firmách zaoberajúcich sa stavebnou výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb ako pomocný robotník

Tento odbor ponúka:

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
SNP 1202/14, Dolný Kubín

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.