Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Informatické nástroje na podporu rozhodovania (2533803)

Kód odboru
2533803
Názov odboru
Informatické nástroje na podporu rozhodovania
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Matematická analýza 3 Pravdepodobnosť a štatistika
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Fakulta riadenia a informatiky
Univerzitná 1, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.