Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik opravár - stroje a zariadenia (2466 H 02)

Kód odboru
2466 H 02
Názov odboru
mechanik opravár - stroje a zariadenia
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Výučný list
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí vyhovejú podmienkam kritérií prijímacieho konania (zdravotná spôsobilosť pre odbor potvrdená lekárom v prihláške, úspešné ukončenie 9 ročníka, uchádzač nie je žiakom inej strednej školy)
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
možnosť štúdia v duálnom systéme vzdelávania so spoločnosťou Scheuch s.r.o.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.