Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor technicko-administratívny pracovník (6475 H)

Kód odboru
6475 H
Názov odboru
technicko-administratívny pracovník
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Výučný list
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí vyhovejú podmienkam kritérií prijímacieho konania (zdravotná spôsobilosť pre odbor potvrdená lekárom v prihláške, úspešné ukončenie 9 ročníka, uchádzač nie je žiakom inej strednej školy)
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.