Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby (3341 4)

Kód odboru
3341 4
Názov odboru
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Určené pre
Chlapca
Poznámky
Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:stredný technický pracovník v odbore Podnikateľská sféra, obchod a služby

Tento odbor ponúka:

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
SNP 1202/14, Dolný Kubín

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.