Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik počítačových sietí (2682K)

Kód odboru
2682K
Názov odboru
mechanik počítačových sietí
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
zo slovenského jazyka a matematiky
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
odbor zameraný na hardvér, softvér a sieťové technológie; absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Moldavská cesta 2, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
3.12.2019 - Deň otvorených dverí
5.12.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.