Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor dopravná prevádzka (3757 L)

Kód odboru
3757 L
Názov odboru
dopravná prevádzka
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Výučný list
Prijímacia skúška
SJL, MAT
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
12.6.2023 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.