Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Sociálna práca - Sociálna práca so zameraním na rodinu (7761R00)

Kód odboru
7761R00
Názov odboru
Sociálna práca - Sociálna práca so zameraním na rodinu
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Diaľkové
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Cena
610 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Bakalárske štúdium

Tento odbor ponúka:

Teologická fakulta, Bratislava
Kostolná 1, Bratislava

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.