Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor ekonomika a manažment podniku (Michalovce) (bPEMe_15_MI)

Kód odboru
bPEMe_15_MI
Názov odboru
ekonomika a manažment podniku (Michalovce)
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Diaľkové
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Test Všeobecných predpokladov, Test z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača
Cena
32 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
www.phf.euba.sk /časť stúdium/ len elektronická prihláška

Tento odbor ponúka:

Podnikovohospodárska fakulta, Košice
Tajovského 13, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.