Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor ekonomika a manažment podniku (Michalovce) (bPEM_15_MI)

Kód odboru
bPEM_15_MI
Názov odboru
ekonomika a manažment podniku (Michalovce)
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Test Všeobecných predpokladov, Test z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov
Cena
32 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Od povinnosti vykonať "prijímačky" sú oslobodení uchádzači, ktorí sa zúčastnia celoslovenskej ekonomicky zameranej súťaže do 30. 04. 2020 alebo absolvujú testy Scio s percentilom >= 60. https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Tento odbor ponúka:


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
26.9.2019 - Deň otvorených dverí
27.9.2019 - Európska noc výskumníkov 2019
1.10.2019 - Zahájenie štúdia október 2019
4.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.