Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor ekonomika a manažment podniku (bPEM_15)

Kód odboru
bPEM_15
Názov odboru
ekonomika a manažment podniku
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Test Všeobecných predpokladov, Test z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača
Cena
32 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Od povinnosti vykonať "prijímačky" sú oslobodení uchádzači, ktorí sa zúčastnia celoslovenskej ekonomicky zameranej súťaže do 30. 04. 2020 alebo absolvujú testy Scio s percentilom >= 60. https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Tento odbor ponúka:


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.