Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor BBA Základy managementu (ZMN)

Kód odboru
ZMN
Názov odboru
BBA Základy managementu
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
1
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Uchádzač o štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky: podanie prihlášky ku štúdiu; uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 80 EUR; ukončené stredoškolské vzdelanie s maturit
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Business Institut EDU a.s.
Kodaňská 558/25, Praha 10

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.