Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor MBA International Executive (ITE)

Kód odboru
ITE
Názov odboru
MBA International Executive
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
1
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky: podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu; uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 100 EUR; ukončené vysokoškolské vzd
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Business Institut EDU a.s.
Kodaňská 558/25, Praha 10

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.