Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor MBA Executive management (EXM)

Kód odboru
EXM
Názov odboru
MBA Executive management
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
1
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Na štúdium MBA sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

ESBM - European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57, Praha

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.