Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Agropodnikanie - agroturistika (4210 M 11)

Kód odboru
4210 M 11
Názov odboru
Agropodnikanie - agroturistika
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
SJL, BIO
Prospech
3
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
- striedanie teoretického a praktického vyučovania štúdium podnikania a služieb v oblasti agroturistiky, cestovného ruchu, pestovania rastlín, včelárstva a chovu zvierat, základov podnikovej ekonomiky a účtovníctva - získanie zručností v chove včiel -

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1, Spišská Nová Ves

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.