Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Ekonomické lýceum - so zameraním na podnikové informačné systémy a s rozšíreným vyučovaním ANJ (6325 M )

Kód odboru
6325 M
Názov odboru
Ekonomické lýceum - so zameraním na podnikové informačné systémy a s rozšíreným vyučovaním ANJ
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
SJL, MAT
Prospech
2.5
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
- odborná ekonomická príprava s primeraným dôrazom na a IKT - štúdium ekonomiky a práva, účtovníctva, ekonomickej štatistiky - tvorba databáz, webových stránok, správa počítačových sietí, programovanie - jazyková odborná príprava - spolupráca so spolo

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1, Spišská Nová Ves

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.