Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava (3757 L 01)

Kód odboru
3757 L 01
Názov odboru
dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Výučný list
Prijímacia skúška
v zmysle platnej legislatívy
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
- po získaní výčného listu v odbore autoopravár mechanik a elektrikár - v diaľkovej forme je podmienkou aj zamestnanie v odbore

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Moldavská cesta 2, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.