Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení (2414 L 01)

Kód odboru
2414 L 01
Názov odboru
strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Výučný list
Prijímacia skúška
podľa platnej legislatívy
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
- po získaní výučného listu v učebných odboroch autoopravár mechanik, karosár a lakovník - je možnosť aj diaľkovej formy - podmienkou je zamestnanie v odbore

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Moldavská cesta 2, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.