Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik - mechatronik (2679 K)

Kód odboru
2679 K
Názov odboru
mechanik - mechatronik
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
- písomná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika - praktická skúška - overenie technických znalostí a znalostí vo zvolenej firme v rámci duálneho systému vzdelávania(spolupráca so spoločnosťami Brose Prievidza,Gewis Slovakia)
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Duálne vzdelávanie Mechanik mechatronik je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje diagnostiku a vyhľadávanie príčin porúch automatizovaných zariadení, je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.