Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor drevárska a nábytkárska výroba (3347 L)

Kód odboru
3347 L
Názov odboru
drevárska a nábytkárska výroba
Typ štúdia
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Výučný list
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Profil absolventa: absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatňovať sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej výroby priemyselného i individuálneho charakteru. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizo

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka
Saleziánska 18, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.