Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Bezpečnostné štúdie (externé - II. stupeň) (3.1.5)

Kód odboru
3.1.5
Názov odboru
Bezpečnostné štúdie (externé - II. stupeň)
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Diaľkové
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
http://www.fpvmv.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-pre-akademicky-rok-2016-2017/magisterske-studium/
Prospech
1.3
Cena
1100 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Kuzmányho 1, Banská Bystrica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
21.10.2020 - Deň otvorených dverí
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.