Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Drevárstvo a nábytkárstvo (3336 M)

Kód odboru
3336 M
Názov odboru
Drevárstvo a nábytkárstvo
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
SJL, MAT
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Od tretieho ročníka zameranie 01 drevárstvo, 02 nábytkárstvo. Odbor podporovaný nadáciou Kronospan Foundation. Po úspešnom ukončení štúdia absolvent získa maturitné vysvedčenie.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.