Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraním na manažment hotelov (6318 Q)

Kód odboru
6318 Q
Názov odboru
Manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraním na manažment hotelov
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Prijímacia skúška
Podmienky na prijatie do študijného odboru: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou a osobný pohovor zameraný na zistenie záujmu a predpokladov zvládnutia štúdia.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B – I. stupeň terciálneho vzdelávania zameraného na prax. Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu.

Tento odbor ponúka:

Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
arrow
arrow
CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, Praha
www.cemi.cz
CEMI MBA Studies s.r.o.
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
4.11.2021 - Deň otvorených dverí
18.11.2021 - Deň otvorených dverí
26.1.2022 - Deň otvorených dverí
8.2.2022 - Deň otvorených dverí
8.3.2022 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.