Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraním na manažment hotelov (6318 Q)

Kód odboru
6318 Q
Názov odboru
Manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraním na manažment hotelov
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Prijímacia skúška
Podmienky na prijatie do študijného odboru: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou a osobný pohovor zameraný na zistenie záujmu a predpokladov zvládnutia štúdia.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B – I. stupeň terciálneho vzdelávania zameraného na prax. Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu.

Tento odbor ponúka:

Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.