Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor machanik nastavovač - profilácia stavebné stroje (2411 K)

Kód odboru
2411 K
Názov odboru
machanik nastavovač - profilácia stavebné stroje
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
slovenský jazyk matematika
Určené pre
Chlapci
Poznámky
vysvedčenie o maturitnej skúške výučný list

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.