Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik automobilových liniek (2497 K)

Kód odboru
2497 K
Názov odboru
mechanik automobilových liniek
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
vyžaduje sa
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava
Jána Jonáša 5, Bratislava Devínska Nová Ves

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
21.10.2020 - Deň otvorených dverí
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.