Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor aplikovaná informatika (Bc.) (9.2.9)

Kód odboru
9.2.9
Názov odboru
aplikovaná informatika (Bc.)
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
bakalár (Bc.)

Tento odbor ponúka:

Fakulta prírodných vied
Nám. J. Herdu 2, Trnava

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
6.2.2021 - Individuálne prehliadky školy
11.2.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.