Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik špecialista v automobilovej výrobe (2488 H)

Kód odboru
2488 H
Názov odboru
mechanik špecialista v automobilovej výrobe
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Výučný list
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Spojená škola
Československej armády 24, Martin

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.