Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor farmaceutický laborant (5311M)

Kód odboru
5311M
Názov odboru
farmaceutický laborant
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
chémia, slovenský jazyk a literatúra
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov
Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.