Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor sociálno-právna činnosť (6851 N)

Kód odboru
6851 N
Názov odboru
sociálno-právna činnosť
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách v štátnej správe vo funkcii hlavný referent, resp. radca v oblasti štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi... a v inštitúciách tretieho sektora v oblasti sociálneho poistenia, súdnictva, notárstva.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.