Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Divadelné umenie (2.2.4)

Kód odboru
2.2.4
Názov odboru
Divadelné umenie
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň Uchádzač v nej uvedie: a) vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce, b) zvolenú formu doktorandského štúdia. K prihláške uchádzač priloží: a) životopis, b) overené kó
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
fdu.aku.sk

Tento odbor ponúka:

Fakulta dramatických umení
Horná 95, Banská Bystrica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.