Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Divadelná dramaturgia a réžia (2.2.4)

Kód odboru
2.2.4
Názov odboru
Divadelná dramaturgia a réžia
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
5
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Prijímacia skúška sa skladá z týchto častí: 1. kolo: • posúdenie predložených videozáznamov uchádzača z režijne naštudovaných, autorsky pripravených, alebo dramaturgicky koncipovaných divadelných inscenácií, - alebo posúdenie uchádzačových autorských
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
fdu.aku.sk

Tento odbor ponúka:

Fakulta dramatických umení
Horná 95, Banská Bystrica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.