Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (7649 M)

Kód odboru
7649 M
Názov odboru
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu žiaka
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.