Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor obchod a podnikanie (6352 M)

Kód odboru
6352 M
Názov odboru
obchod a podnikanie
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
SJL, MAT
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
Mojmírova 99/28, Piešťany

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
3.12.2019 - Deň otvorených dverí
5.12.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.