Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor elektromechanik - úžitková technika (2683 H 15)

Kód odboru
2683 H 15
Názov odboru
elektromechanik - úžitková technika
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Rybničná 59, Bratislava

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.