Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (7902 5)

Kód odboru
7902 5
Názov odboru
gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
8
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Podmienky prijímacieho konania zverejňujeme na www stránke školy. Na štúdium od šk. roku 2011/2012 plánujeme prijať 21 žiakov (jedna trieda).
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Gymnázium Milana Rúfusa
Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.