Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84, Horná Poruba -

Veľká VĎAKA patrí pani riaditeľke ZŠ s MS Horná Poruba pani Mgr. Janke Staňovej za pripravený kultúrny program detí, ktorý odprezentovali na výročnej členskej schôdze Základnej organizácie nedoslýchavých v Ilave dňa 28.4.2018. Pod jej vedením sú deti veľmi šikovné, kultúrny program má vysokú úroveň a je vidieť, že deti radi rozdávajú radosť pre seniorov i zdravotne postihnutých. Pani riaditeľke Mgr. Janke Staňovej patrí veľká VĎAKA a pochvala za to, že deti vedie ku kultúre a úcte. Prajem im, nech sa im dobre darí, nech sú všetci zdraví a nech majú stále pozitívne úspechy v učení a aj v osobnom živote. So srdečným pozdravom, vďakou a s úctou - Anka Pappová, Bolešov

Buďte prvý kto prispeje do tejto diskusie...


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.