Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Základná škola s materskou školou, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto -

Milí rodičia, vážení priatelia školy, Pokiaľ chcete, aby z Vašich ratolestí vyrástli úspešné a hodnoverné osobnosti, základná škola na Českej ulici je správnym vzorom a odzrkadlením vhodného a stabilného základu pre budúcnosť žiaka. Etický, korektný a vľúdny prístup vzbudzuje dôveryhodnosť, efektivitu pri učení a stabilný rozvoj osobnosti, nesporných individuálnych predností dieťaťa, ústretový, prívetivý a kultivovaný pedagogický vzor, ktorý neúnavné dbajú nie len o vynikajúce výsledky žiakov, ale i správnu etiketu a morálku, ktorá sa hravou a ostrieľanou formou do žiakov pestuje. Nejeden človek vyšiel zo základnej školy na Českej ulici ako osobnosť, na ktorú sa nezabúda.

Buďte prvý kto prispeje do tejto diskusie...


Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.