Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto -

Tak musím skonštatovať, že som hlboko sklamaná zo ZŠ. Nábrežná. S prístupu učiteľov, komunikácie, zo zavádzania rodičov a klamania. Len sucho konštatujem, že táto škola je katastrofa. Nemá pedagógov a vyškolený personál . Deti učia ľudia, čo o danom predmete nemajú ani šajn. Čudujem sa, že sa tým ešte nezaoberá inšpekcia školstva. Sklamanie. A čo sa týka príspevku od p. Zuzany, prikláňam sa k Andree. Pravopis v dnešnej dobe? Doba keď väčšina ľudí komunikuje anglicky, a v návale hnevu píšu príspevky....Môj názor je taký, že Zuzana je asi učiteľka z Nábrežnej a snaží sa sama pred sebou nejako obhájiť.

Buďte prvý kto prispeje do tejto diskusie...


Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.