Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Zdravšie stravovanie žiakov podporil rezort školstva sumou takmer 200 000 eur

Zdravšie stravovanie žiakov podporil rezort školstva sumou takmer 200 000 eur30 projektov škôl získalo od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok v rámci rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2018.

31. 7. 2018

Cieľom projektu Zdravie na tanieri je podporiť aktivity smerujúce k prevencii obezity a vytvárať vhodné prostredie pre správny pitný režim žiakov v školách

Do výzvy na podávanie projektov s uzávierkou 10. mája 2018 bolo zaslaných 69 projektov. Alokácia na výzvu bola vo výške 197 500 eur, pričom celá táto suma bola prerozdelená úspešným žiadateľom.

Výška spoluúčasti žiadateľa bola 10 % z poskytnutej výšky finančných prostriedkov. Medzi úspešnými žiadateľmi je 27 základných škôl, 7 stredných škôl a 1 spojená škola.

Najviac projektov budú realizovať školy v Nitrianskom kraji, 10. 5 žiadostí uspelo z Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja. V Trenčianskom kraji schválila hodnotiaca komisia 2 projekty a po 1 v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
15.8.2019 - Deň otvorených dverí
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.