Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Záujem detí o knihy má zlepšiť nové centrum pri Bibiane

Záujem detí o knihy má zlepšiť nové centrum pri BibianeMinisterstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách. Pomôcť v tom má nové Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania pri Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave.

14. 11. 2017

Návrh na zriadenie centra je cieľom koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR. K materiálu sa dá vyjadriť v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 7. novembra.

Podľa MK SR Slovenská republika za oblasť kultúry nemá vypracovaný účinný systém podpory čítania. Novým javom posledných rokov ľahostajnosť a nezáujem detí a mládeže o čítanie a knihy.

Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania má vzniknúť v rámci Bibiany, ktorá je jednou z rezortných organizácii MK SR, k 1. januáru 2018. Na vzniku centra spolupracuje ministerstvo kultúry s Bibianou, Slovenskou sekciou IBBY, Literárnym informačným centrom, Slovenskou asociáciou knižníc, Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, Knižnicou pre mládež mesta Košice a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viacerým oblastiam umenia a detskej literatúre sa Bibiana venuje aj v súčasnosti. Podľa ministerstva sa tak posilní spojenie literatúry, ilustrácie a divadla a vytvorí sa jednotná platforma na výchovu detí vo všetkých oblastiach umenia.

Vznikom centra pribudnú úlohy v oblasti vzdelávania detí a mládeže o literatúre a jej podpore jej čítania. Má okrem iného vytvárať metódy podpory čítania, spájať rôzne iniciatívy a organizácie v tejto oblasti, vytvárať metodické materiály a školiť.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
23.11.2018 - Deň otvorených dverí
27.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
4.12.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.