Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov

Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátovMinisterstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a za podpory Slovenskej národnej strany podarilo získať 50 miliónov eur určených na rekonštrukciu vysokoškolských internátov.

15. 5. 2018

Vďaka tomu sa môže začať najrozsiahlejšia rekonštrukcia vysokoškolských ubytovacích kapacít v histórii krajiny. Peniaze získané po dohovore s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim budú rozdelené podľa metodiky navrhnutej Slovenskou rektorskou konferenciou.

V najbližších dňoch bude na účty verejných vysokých škôl poukázaných 20 milónov eur. Internáty by tak mali prejsť nevyhnutnými opravami striech, výmenou okien i vnútorného zariadenia.

Ďalších 30 miliónov eur dostanú univerzity v horizonte nasledujúcich dvoch rokov. V tejto druhej etape realizácie obnovy vysokoškolských internátov by sa malo uskutočniť rozsiahle zateplenia budov, a to prostredníctvom tzv. EPC projektov.

Projekty spočívajú v uzavretí zmluvy medzi vybraným poskytovateľom energetických služieb a vlastníkom budovy, pričom náklady na modernizáciu sa splácajú z financií ušetrených za prevádzku. 

Ministerka školstva Martina Lubyová označila poskytnutie finančných prostriedkovr zo štátneho rozpočtu za politické gesto. Internáty sú totiž vo vlastníctve verejných vysokých škôl, ktoré sú zodpovedné za ich stav a prevádzku.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.