Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vysokoškolské vzdelávanie oživí 10 projektov mimovládnych organizácií

Vysokoškolské vzdelávanie oživí 10 projektov mimovládnych organizáciíNadácia Tatra banky už po desiatykrát podporila projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispejú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania.

18. 7. 2017

Projekty dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách. Vďaka grantu uskutočnia mimovládne organizácie v spolupráci s vysokými školami 10 projektov.

Nadácia Tatra banky podporila napríklad projekt „AJ Ty v IT DATA Academy“. Cieľom projektu je umožniť študentkám vysokých škôl netechnického smeru získať základné znalosti databázových systémov, ich využitia a práce s nimi. Obsahom workshopov bude okrem teoretických základov primárne praktický nácvik, časová výmera je stanovená na 10 hodín výuky.

Ďalším z projektov je Letná škola kyberkriminality 2018, ktorú organizuje občianske združenie European Information Society Institute. Jedná sa o týždňové výjazdové sústredenie pre študentov informatiky a práva zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, forenznej analýzy, počítačovej kriminality či informačných a komunikačných technológií. V rámci projektu  vytvoria päť tímov, pričom zadané úlohy budú vyžadovať pochopenie a riešenie problému z informatického aj právneho pohľadu.

Nadácia podporila napríklad aj projekt K2: Rastieme k zodpovednosti, ktorý uskutoční združenie Edulienka v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom je vytvoriť program integrovanej výchovy charakteru v rámci štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základných škôl a overiť tento program v podmienkach inkluzívneho výchovno-vzdelávacieho prostredia. Výstupom projektu budú učebné materiály v elektronickej podobe, ktoré budú obsahovať opis didaktických postupov a aktivít aj opis kľúčových hodnôt v rámci vzdelávania charakteru, definíciu výkonových štandardov a ďalšie.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.