Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vysokoškoláci už môžu žiadať o zvýhodnené pôžičky z FNPV

Vysokoškoláci už môžu žiadať o zvýhodnené pôžičky z FNPVŠtudenti vysokých škôl už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2017/2018.

22. 8. 2017

Novelou zákona o FNPV pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra.

Čiastočne sa zmenili aj podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov. Pribudli kritéria slúžiace na uprednostnenie žiadateľov. Napríklad uprednostnenie žiadateľa, ktorý je rodičom nezaopatreného dieťaťa alebo uprednostnenie žiadateľa, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ. Fond uprednostní žiadateľa, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií na uprednostnenie.

Pre akademický rok 2017/2018 bola výška ročnej úrokovej sadzby stanovená na 3 %. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2 300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia až do 4 500 eur. U pôžičky sa vyžaduje jeden ručiteľ.

Na pôžičky pre študentov sú v akademickom roku 2017/2018 vyčlenené finančné prostriedky celkovo vo výške 2 700 000 eur.

Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webových stránkách FNPV.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách