Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné detiPovinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky.

27. 11. 2018

Predstavitelia vlády SR sa pred týždňom dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví legislatívu, ktorá umožní zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, pretože realizácia tohto kroku bude mať vplyv na ich rozpočet.

Do uvedeného termínu budú mať zriaďovatelia materských škôl ešte priestor na zabezpečenie potrebného počtu miest. Využiť na to môžu napríklad aj finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sú určené na tento účel.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.