Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Virtuálna pracovná skúsenosť pre študentov s odborným vzdelaním

Virtuálna pracovná skúsenosť pre študentov s odborným vzdelanímManažéri potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov východného Slovenska sa zapájajú do projektu, ktorého cieľom je prekonávanie bariér medzi firmami a školami s rovnakým zameraním.

10. 10. 2017

Podniky v súčasnosti pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom stredné odborné školy rovnako bojujú s nedostatkom študentov.

Problém je viditeľný aj v iných častiach Európy, preto organizácie z viacerých krajín spoločne realizujú projekt IWBLabs. Ten je nasmerovaný na využívanie inovatívnych nástrojov prekonávania bariér s cieľom zvýšiť motiváciu mladých ľudí študovať na potravinárskych a poľnohospodárskych školách.

Prvá časť projektu prebieha v rámci programu Erasmus+, vďaka čomu sa podarilo pripraviť sériu vzdelávacích videí. Ich obsahom sú prezentácie manažérov podnikov doplnené zábermi priamo z výroby. Videá sú určené školám ako doplnkový študijný materiál. 

V ďalšej časti projektu sa pripraví platforma, v rámci ktorej bude možné organizovať krátke virtuálne stáže študentov v podnikoch, kedy komunikácia medzi firmou a študentom bude prebiehať len cez počítač alebo tablet.

Zdroj: ucn.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
20.9.2018 - Otvárame nové skupiny, predlžujeme termín podania prihlášky.
20.9.2018 -
20.9.2018 -
20.9.2018 -
20.9.2018 -
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.