Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k problematike nultého ročníka ZŠ

 V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k problematike nultého ročníka ZŠV Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov tejto vedeckovýskumnej inštitúcie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska.

16. 1. 2018

Témou pracovného rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ.

Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že v jednotlivých regiónoch sú priepastné rozdiely v individuálnych potrebách žiakov.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk uviedol, že sa účastnili zástupcovia vybraných škôl, ktoré zriaďujú nulté ročníky a majú s nimi rôzne skúsenosti podľa charakteru regiónu.

Podmienky prijímania detí do nultého ročníka, diagnostiky nezrelosti detí kompetentným lekárom, psychológom a špeciálnym pedagógom na Slovensku v praxi nie sú jednotné. Musia sa zohľadňovať individualita detí, aj špecifiká jednotlivých regiónov.

Jedným z výstupov pracovného stretnutia v ŠPÚ bude tvorba podporného metodického materiálu pre výučbu v nultom ročníku, ktorú si prax vyžiadala po inovácii štátnych vzdelávacích programov.

Zdroj: statpedu.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.