Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, respektive maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční v stredu 22. novembra.

24. 10. 2017

Svoje vedomosti z uvedených predmetov si overí približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách.

Budú sa testovať vedomosti, ktoré žiaci získali počas prvého až štvrtého ročníka, takže sa deti nemusia nijak špeciálně pripravovať.

Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ.

Zároven poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie absolvujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
23.11.2018 - Deň otvorených dverí
27.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
4.12.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.